فروردین 27, 1399

راهنمای کامل خرید بهترین نرم افزار آموزش مجازی

جستجوی بهترین نرم افزار آموزش مجازی، این روزها توسط اساتید، مؤسسات آموزشی و سازمان ها برای کاهش هزینه های سرسام آور آموزش و رفع نقاط ضعف آموزش ...
فروردین 21, 1399

نرم افزار آموزش از راه دور چیست؟

نرم افزار آموزش از راه دور یا نرم افزار آموزش مجازی (LMS)، پلتفرمی است که به شما امکان میدهد دوره های آموزشی را ایجاد، مدیریت و ارزیابی کنید. این نرم افزارها به منظور ...
دریافت دمو